Натюрморт с ябълка

Кръстьо Тодоров - Кеца


  • Живопис
  • Акварелни бои
  • Хартия/картон

Архив